POZNAJ ZASADY DZIAŁAŃ POWYPADKOWYCH

ZGŁOSZENIE WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO

 

O tym należy pamiętać:

 • ubezpieczalnie doskonale wiedzą i mają świadomość z jakimi ludźmi mają do czynienia jeżeli chodzi o wypadki komunikacyjne. Jeżeli poszkodowana osoba na własną rękę stara się dochodzić swojego odszkodowania bądź też reprezentowany jest przez pełnomocnika z niewielkim doświadczeniem zazwyczaj ma nikłe szanse na należne i satysfakcjonujące odszkodowanie. Pamiętajmy że nie większego sensu negocjować na własną rękę odszkodowania bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową sprawcy wypadku komunikacyjnego. Należy mieć również świadomość że interesie zakładu ubezpieczeniowego jest wypłacić pokrzywdzonemu dosyć niewielkie odszkodowanie związane z zaistniałym wypadkiem i finalnie zamknąć sprawę, która często jest na drodze sądowej ugodą skazując poszkodowanego na zaniżone odszkodowanie,
 • obecnie w naszym kraju prężnie i dynamicznie działa około 20 tys. mniejszych i większych firm zajmujących się dochodzeniem odszkodowań i likwidacją szkód powypadkowych. Bardzo dużo firm ma małe doświadczenie i niedostateczną wiedzę z zakresu pozyskiwania odszkodowań drogowych oraz ogranicza się do wysyłania dokumentów z roszczeniami, często nie podejmując zaangażowania w sprawę a także dalszej walki w na drodze sądowej, godząc się w ten sposób na niekorzystne warunki zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia komunikacyjnego jakimi są wypadki medyczne, komunikacyjne czy też przy pracy. Należy mieć na uwadze poszukać dobrych firm i profesjonalnych prawników z wieloletnim doświadczeniem w dochodzeniu odszkodowań, które finalnie wygrały dużą ilość podobnych spraw dla poszkodowanych klientów w takich podobnych przypadkach. Zakłady ubezpieczeniowe, które finalnie przegrały z takimi firmami na drodze sądowej, proponują im późniejszym terminie korzystne dla poszkodowanej osoby ugody. Pamiętajmy aby zasięgnąć rady u rzecznika ubezpieczonych,
 • jeżeli w przypadku wypadków, gdzie urzędowo nie występują organy ścigania np. w czasie pracy, w szkole, rolnictwie itd. najlepszym rozwiązaniem jest również poinformować także policję, pisząc zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia zaistniałego przestępstwa, które może pomóc osobom poszkodowanym ponieważ policja zabezpieczy ważne ślady, zbierze często bardzo istotne dowody a także ma możliwość przesłucha wszystkich świadków zaistniałego zdarzenia, zwlekanie ze złożeniem oświadczenia może negatywnie wpłynąć na dochodzenie odszkodowania i w późniejszym terminie może być za późno na kontakt z policją ponieważ nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów w sprawie,
 • pamiętajmy że przy wybieraniu firmy lub prawnika, który będzie reprezentować poszkodowaną osobę nie powinno kierować się tylko wyłącznie tym faktem, że pobiera on najniższą prowizję w dostępnych lokalnych firmach, która zazwyczaj wynosi 5-10 procent od wartości odszkodowania powypadkowego jakim są wypadki komunikacyjne. Najbardziej skuteczne firmy pobierają nawet 20-30 procent, ale tym samym mają umiejętności i doświadczenie które może być pomocne w uzyskaniu odszkodowania 50 lub 100% większego niż tańsze firmy dlatego nie warto w takich przypadkach ryzykować ponieważ możemy na tym stracić.

działania powypadkowe EuCO

CO ZROBIĆ PO SZKODZIE ZWIĄZANEJ Z WYPADKIEM DROGOWYM

 

Wzorowa i przykładna osoba kierująca pojazdem w czasie wypadku powinna zawsze:

 • niezwłocznie zatrzymać pojazd w taki sposób, aby nie blokować ruchu i nie powodować często występującego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach publicznych,
 • uwzględnić istniejące warunki i zagwarantować należne bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscu wypadku lub kolizji przez włączenie świateł awaryjnych oraz wystawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości za zdarzeniem jaką regulują przepisy drogowe,
 • jeśli jest tak potrzeba jest zobowiązana udzielić ofiarom wypadku niezbędnej pierwszej pomocy oraz poinformować pogotowie ratunkowe, policję i ewentualnie straż pożarną o zaistniałej sytuacji,
 • pamiętajmy, że nie podejmowanie powyższych działań, które znacznie utrudnią ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia powodują często komplikację i o wiele ciężej dochodzić należnego odszkodowania.

 

Osoba poszkodowana w wypadku lub kolizji powinna zawsze:

 • dostać od sprawcy wypadku komunikacyjnego stosowne oświadczenie o jego winie, które będzie zawierało dane firmy ubezpieczającej sprawcy zdarzenia oraz polisy OC a także poświadczenie wszystkich możliwych świadków zdarzenia o ile tacy są dostępni,
 • niezwłocznie wezwać policję w sytuacji odmowy sprawcy bądź też braku możliwości jego zidentyfikowania tzn. wtedy kiedy sprawca wypadku drogowego nie ma przy sobie lub w ogóle nie posiada dokumentów, ubezpieczenia polisy OC, uciekł z miejsca wypadku komunikacyjnego lub jest podejrzenie o zawartość alkoholu w organizmie takiej osoby.

 

Sprawca wypadku komunikacyjnego powinien zawsze:

 • napisać stosowne oświadczenie o swojej winie oraz napisać szczegółowe dane swego ubezpieczyciela a także polisy OC pojazdu, który uczestniczył w wypadku,
 • określić szczegółowo przyczynę wypadku oraz wstępny zakres spowodowanych szkód wyrządzonych podczas kolizji lub wypadku zaistniałego wypadku.

 

Polecamy aby zawsze do wypadku lub kolizji drogowej niezwłocznie wezwać policję bądź też inne służby porządkowe ponieważ tylko w takiej sytuacji sprawca zdarzenia jest wskazany wyraźnie przez policję lub na drodze postępowania sądowego ułatwiając w ten sposób dochodzić należnego odszkodowania. Jeżeli będzie taka sytuacja że nie wzywamy policji np. przypadku chęci uniknięcia mandatu drogowego, ale tym samym odbieramy sami sobie na własne życzenie prawo do należnego nam odszkodowania komunikacyjnego swoim pasażerom co jest karygodnym zachowaniem niosącym za sobą złe skutki. Jeśli osoba kierująca samochodem uznana zostanie sprawcą zdarzenia oznacza to że nie należy mu się jakiekolwiek odszkodowanie za wyrządzone straty z polisy OC – inaczej jest z osobą która jest pasażerem pojazdu ponieważ w takim przypadku należy się pasażerowi odszkodowanie związane z wypadkiem drogowym.

Pamiętajmy że sprawca zdarzenia jakim jest wypadek drogowy nigdy nie wypłaca odszkodowania poszkodowanej osobie osobiście i chęć kierowania sprawy o odszkodowanie od sprawcy na drogę sądową nie jest konieczne. Polisa OC i zakład ubezpieczań z nią powiązany naprawi szkodę i wypłata powinna nastąpić z polisy sprawcy, a nie ze środków samego sprawcy. Zgłaszając sprawę do sądu lub walcząc o zaniżone należne odszkodowanie ie krzywdzimy syna, męża,matki czy ojca bądź też znajomej nam osoby będącej sprawcą wypadku komunikacyjnego – to zawsze zakład ubezpieczeń zgodnie z przepisami prawa wypłaca odszkodowanie pokrzywdzonej w wypadku osobie.

Jeżeli w momencie kolizji lub wypadku drogowego nie informujemy o konieczności przewiezienia do szpitala to niezwłocznie sami zgłośmy się do lekarza w chwili wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości związanych z pogorszeniem stanu zdrowia spowodowanym kolizją lub wypadkiem komunikacyjnym – na tego typu czynności mamy aż 10 dni, aby mogło to zostać uznane następstwem wypadku w jakim uczestniczyliśmy. Należy mieć na uwadze ze późniejsze zgłoszenie może nie być powiązane proceduralnie z zaistniałym wypadkiem i może nie być zaliczone przy próbie likwidacji szkody z polisy OC sprawcy zdarzenia. W momencie wypadku zazwyczaj jesteśmy w większym lub mniejszym szoku powypadkowym i dopiero gdy szok mija zaczynamy odczuwać następstwa zdarzenia i nie wolno ich nigdy lekceważyć tylko szybko zgłosić się do lekarza co pozwoli nam na kontynuację leczenia gdyby wystąpiłby komplikacje – nigdy nie lekceważmy nawet najmniejszych bólów, często występujących przy wypadkach zawrotów głowy czy też pogorszenia lub zmian związanych z psychicznym osłabieniem, które może być początkiem poważnych schorzeń.

Jeżeli byłeś uczestnikiem wypadu, na miejscu zdarzenia była policja, posiadasz potwierdzenie zgłoszenia do lekarza takiego incydentu bądź też szpitalny wypis, nie czekaj ani chwili dłużej i już teraz zgłoś się do nas, na pewno Tobie pomożemy w dochodzeniu należnego odszkodowania i zadośćuczynienia przy pomocy specjalistów, którym zaufało już ponad 150.000 zadowolonych klientów. Sprawnie i szybko pomożemy Tobie odzyskać należne pieniądze na kontynuacje lub rozpoczęcie leczenia, które się Tobie w tym przypadku jak najbardziej należą. Zapewniamy bezpłatną rehabilitacje powypadkową, pomoc specjalistów z zakresu prawa i medycyny oraz w odróżnieniu od ubezpieczeń NNW w których zgłoszenia kieruje się po zakończeniu leczenia u nas masz możliwość zgłosić się już w dniu wypadku w którym byłeś uczestnikiem – pamiętaj pieniądze są bardzo potrzebne w życiu i powrocie do zdrowia i będziesz mógł je przeznaczyć na często kosztowne leczenie i rehabilitację.

 

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ŚMIERĆ W WYPADKACH W MIEJSCU PRACY, KOMUNIKACYJNYCH I BŁĘDACH LEKARSKICH 

 

Wszystkie osoby powinny mieć na uwadze że dziedziczenie prawa do dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej powinno zainteresować każdą osobą której żgnęła bliska osoba w wypadku po 10.08.1997 roku dlatego że art. 446 § 4 k.c. daje możliwość aby sąd przyznał najbliższym członkom rodziny zmarłego środki finansowe tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Pamiętajmy że zgodnie z uchwałą sądu najwyższego w Polsce z dnia 12 grudnia 2013 roku, tego typu roszczenia zawsze podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Musimy mieć świadomość, że takie roszczenie będzie zawarte w pozwie wniesionym do sądu wtedy kiedy w okoliczności śmierci powoda kierującego tego typu sprawę do na drogę sądową nie dojdzie do umorzenia postępowania co ma często miejsce, a roszczenie w takim przypadku przechodzi na spadkobierców, którzy w cały czas mogą popierać je w sądzie. Ważne jest że to że roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie lub gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanej osoby.

 

ILE MAMY CZASU NA ZGŁOSZENIE WYPADKU DROGOWEGO

 

Termin który umożliwia nam wyegzekwowanie odszkodowania zadośćuczynienie jest zawsze ściśle określony i powinniśmy mieć to na uwadze, tak aby nie doszło do przedawnienia co kolidowało by w dochodzeniu tego typu odszkodowania. Niezwłoczny kontakt z nami poprzez naszą stronę internetową daje możliwość na profesjonalną oraz kompleksową opiekę prawną a także zwiększa możliwość na sprawną, szybką i pewną wypłatę środków finansowych należnego odszkodowania oraz zaliczki, które są możliwe do wypłacenia w tego typu zdarzeniach – należy mieć na uwadze żeby nie przegapić tego momentu gdyż możemy stracić możliwość na dochodzenie należnego nam odszkodowania.

Kolizja drogowa – to nieszczęśliwe zdarzenie, które miało miejsce na drodze lub poza nią, w efekcie którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają żadnych urazów a szkodzie ulega jedynie mienie np. pojazd. Osoba która spowodował wypadek lub kolizję jest w tym przypadku ukarana finansowym mandatem za wykroczenie drogowe. Wszyscy uczestnicy kolizji, jeżeli odnieśli obrażenia, zranienia lub zadrapania, które w opinii biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej nie przekraczają 7 dni mają prawo a nawet obowiązek dochodzić swoich praw w przeciągu 3 lat od momentu zdarzenia – po tym okresie sprawa zostaje przedawniona i nie mamy prawa ubiegać się odzyskania odszkodowania

Przykładowa sytuacja: Samochód nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych i w następstwie tego nie udało mu się zatrzymać się przed przejściem dla pieszych, niefortunnie potrącił przechodzącego mężczyznę i po przewiezieniu do szpitala mężczyzny, opatrzeniu wszystkich ran oraz zadrapań poszkodowany w tym momencie zostaje wypisany z szpitala ponieważ nie zagraża nic jego życiu i może dalej normalnie funkcjonować – występują w tym przypadku obrażenia, które umożliwiają powrót do zdrowia maksymalnie w okresie 7 dni od momentu wypadku drogowego. Człowiek który spowodował wypadek na pewno odpowie za zdarzenie z kodeksu wykroczeń. W takim przypadku poszkodowana osoba ma 3 lata, aby móc dochodzić swoich praw na drodze sądowej i dochodzić odszkodowania z polisy OC sprawcy zaistniałej kolizji.

Wypadek drogowy – to jest dużo bardziej przykre zdarzenie w ruchu drogowym i ma miejsce wtedy kiedy jeden bądź też większa ilość uczestników ruchu drogowego wzięła udział w zdarzeniu, w efekcie którego uczestnik ruchu drogowego został ranny bądź też doszło w najgorszych sytuacjach do jego śmierci co skutkuje poważne konsekwencje. Ludzie o statusie poszkodowanego w wypadku mają aż 20 lat na dochodzenie swoich praw i dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej. Pamiętajmy że do dnia 10.08.2007 roku okres ten wynosił tylko 10 lat, ale po 10.08.2007 roku okres ten został znacznie przedłużony o kolejne 10 lat dające większe możliwości na dochodzenie swojego odszkodowania powypadkowego. Wszyscy Ci których zdarzenie nie przedawniło się czyli gdy sytuacja miała miejsce do 10.08.2007 roku mają 20 lat od daty wypadku drogowego na dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego i tym samym wszystkie zdarzenia które miały miejsce przed okresem 10.08.1997 roku zostały przedawnione.

Przykładowa sytuacja: 23.03.1998 roku motocyklista nie zachował należytej uwagi w czasie wyprzedzania rowerzysty i w efekcie czego kołem potrącił rowerzystę. W takim przypadku rowerzysta doznał złamania nogi i po opatrzeniu oraz zagipsowaniu nogi rowerzysta został wypisany ze szpitala po trzech dniach, jednak w opinii biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek, gdyż nie ma potrzeby aby poszkodowany był w szpitalu dłużej gdy nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo, a do 7 dni ręka się nie zagoi to rowerzysta ma 20 lat na zgłoszenie swoich roszczeń czyli do 23.03.2018 roku i do tego okresu może ubiegać się o należne odszkodowanie powypadkowe.

Takowa informacja o fakcie czy zdarzenie w którym człowiek doznał obrażeń ciała, zaliczone będzie jako kolizja tzw. wykroczenie czy wypadek tzw. przestępstwo zawsze decyduje organ procesowy na podstawie opinii biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej. Biegły lekarz w oparciu o dostarczoną dokumentację medyczną i liczne materiały dotyczące sprawy oceni obrażenia, których doznał poszkodowany i nie w każdym przypadku będzie to ogólnie przyjęta różnica, że gdy poszkodowany przebywał w szpitalu poniżej 7 dni, miała miejsce kolizja, a gdy powyżej 7 dni był to wypadek.

 • dla wszystkich dzieci poszkodowanych w wypadkach, bez względu na czas spędzony w szpitalu do 20 roku życia mają 2 lata po skończeniu 18 lat aby na własną rękę dochodzić odszkodowania za zdarzenie w którym dziecko było poszkodowane,
 • pamiętajmy że gdy sprawca zdarzenia jest nam nieznany, liczba przebytych dni w szpitalu nie jest istotna i poszkodowana osoba ma 3 lata na dochodzenie swojego odszkodowania,
 • zawsze rodzice lub opiekunowie dziecka które nie ukończyło 13 lat, a było sprawcą zdarzenia mają 3 lata na dochodzenie odszkodowania, a dziecko do 13 roku życia nie ponosi winy za swoje czyny i jest to uargumentowane w art.426 k.c.

odzyskanie odszkodowania EuCO

NIEUSTANNA WALKA O PIENIĄDZE ZWIĄZANE Z ODSZKODOWANIAMI

 

W dzisiejszych czasach kierowca z polisy OC sprawcy dostaje średnio około 4700 zł odszkodowania czyli prawie o połowę więcej niż miało to miejsce dziesięć lat temu. Za sprawą wyroków sądów poszkodowane osoby dostają odszkodowania z VAT, a firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty udostępnienia auta zastępczego czy też prawnika co jest bardzo pomocne w codziennym życiu, jednak i tak odszkodowania wciąż są bardzo zaniżane, a dużo osób nie jest świadoma tego o ile ich odszkodowanie zostało zaniżone.

Przykład: Jest 2003 rok i w pięcioletnią mazdę Pani Heleny wjechał polonez. W efekcie końcowym nic poważnego się nie stało, ale w maździe do wymiany nadawały się amortyzatory, drzwi od strony pasażera, nadkole, prawy reflektor, zderzak i lusterko. Zaistniałą stłuczkę spowodował kierowca poloneza, więc Pani Helena zgłosił się do firmy ubezpieczeniowej, która sprzedała mu obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej tzw. polisę OC. Rzeczoznawca wycenił zniszczenia na 6000 zł. Jak się jednak okazało, pieniądze z polisy nie wystarczyły na naprawę mazdy. Brakowało kilku 2000 zł. Pani Helena miała do wyboru: albo dopłacić resztę z własnej kieszeni, albo włożyć części używane, bo tylko na takie wystarczyłaby suma odszkodowania.

A gdyby kolizja zderzyła się później…

Gdyby stłuczka zdarzyła się po 2007 roku, Pani Helena dostałaby odszkodowanie powiększone o podatek VAT. Wtedy właśnie sąd najwyższy orzekł, że uszczuplanie odszkodowania o VAT w przypadku osób fizycznych jest niezgodne z prawem. A gdyby do stłuczki doszło na początku tego roku? Pani Helena dostałaby również auto zastępcze na koszt firmy ubezpieczeniowej na czas naprawy swojej mazdy. Wcześniej towarzystwa ubezpieczeniowe przekonywali, że jeżeli kierowcy w wypadku nic się nie stało, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poruszał się po mieście metrem, taksówką, autobusem, tramwajem lub rowerem. W listopadzie 2011 roku sąd najwyższy uznał jednak, że auto zastępcze należy się kierowcy, jeśli wcześniej systematycznie korzystał z samochodu i jest w stanie nim jeździć np. nie ma nogi w gipsie. Firma ubezpieczeniowa przez kwartał ociągała się z wykonaniem tego wyroku. Nic dziwnego – co roku oszczędzali na takiej polityce 600 mln zł. Wyobraźmy sobie, że do wypadku dochodzi wiosną tego roku. Gdyby Pani Helena miała zastrzeżenia co do sumy odszkodowania, mogłaby skorzystać na koszt firmy ubezpieczeniowej z usług rzeczoznawcy, prawnika, a nawet kancelarii odszkodowawczej. Gdyby ta udowodniła, że firma ubezpieczeniowa zaniżyła wypłacone odszkodowanie, to firma ubezpieczeniowa musiałaby pokryć koszty jej usług. Tak orzekł w marcu sąd najwyższy (chodzi tylko o koszty w sprawach tzw. przed sądowych, a więc kiedy strony porozumiały się poza salą sądową).

Na tym nie koniec ponieważ od 2009 roku firmy ubezpieczeniowe nie pomniejszają odszkodowań o zasiłek pogrzebowy, od 2008 roku firmy ubezpieczeniowe zaczęły też wypłacać odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu nawet wtedy, gdy sprawcą wypadku był współwłaściciel samochodu, zaś od 2005 roku przestano kwestionować wypłatę odszkodowania, kiedy oba samochody biorące udział w stłuczce zostały kupione na kredyt w tym samym banku.

Morał jest taki że w teraźniejszych czasach o pieniądze wciąż trzeba walczyć. Mimo tych udogodnień wciąż trudno mówić o sielance między firmą ubezpieczeniową a klientami. Wciąż mocno zaniżane są zadośćuczynienia np. za złamanie ręki czy trwałe kalectwo. Okazuje się, że średnio wypłacają prawie czterokrotnie mniej – wynika z danych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Kolejna kwestia to potrącanie tzw. amortyzacji, czyli zużycia części eksploatacyjnych, jak np. amortyzatory, tłumik, klocki hamulcowe, opony. W połowie kwietnia sąd najwyższy jasno i dobitnie orzekł, że odszkodowanie z polisy OC musi być pełne, a do naprawy powinny zostać użyte nowe części. Chyba że firma ubezpieczeniowa wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu. Wyrok nie zrobił jednak wrażenia na większości ubezpieczalni. Nie tylko nie zmieniły swoich praktyk, ale idą w zaparte, twierdząc, że postępują zgodnie z prawem.

 

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY WYPŁACA ODSZKODOWANIA POSZKODWANYM

 

Podstawowym zadaniem Funduszu jest zaspokajanie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej rolników za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości,
 • w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości. W przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania w mieniu i na osobie, gdy:

  1. posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

  2. posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem wyrządzono szkodę, zarejestrowanego za granicą na terytorium państwa, którego biuro narodowe jest sygnatariuszem.

Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi – Regulaminu Wewnętrznego, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a pojazd mechaniczny był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były, w momencie zdarzenia, przydzielone temu pojazdowi przez właściwe władze rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspakaja też roszczenia z tytułu szkód na osobie i mieniu wyrządzone przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego, jeżeli szkoda powstała w ciągu 30 dni od dnia objęcia w posiadanie pojazdu nabytego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a pojazd ten ma być zarejestrowany w Polsce.

Za szkody spowodowane osobom zagranicznym, z państw w których biura narodowe nie są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Międzynarodowymi – Regulaminu Wewnętrznego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania na zasadach wzajemności. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaca odszkodowania poszkodowanym, jeżeli mogą oni zaspokoić roszczenia na podstawie umów ubezpieczenia dobrowolnego (np. AC, ubezpieczenie mienia w transporcie itp.). W takich przypadkach Fundusz wyrównuje szkody w części nie zaspokojonej z ubezpieczeń dobrowolnych.

 

SZKODY RZECZOWE Z POLISY OC I AC

 

1. Jakiego rodzaju szkody rzeczowe są przez nas przyjmowane do prowadzenia?

 • profesjonalnie prowadzimy szkody zarówno z polisy OC sprawcy, jak i polisy AC – przy szkodach z polisy OC pozostałych, niż komunikacyjne a także przy wszystkich szkodach z polisy AC jest niezbędne dostarczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
 • prowadzimy sprawy związane z wszystkimi rzeczowymi, których wartość sporu przekracza co najmniej 10.000 zł – mówimy o szkodach rzeczowych komunikacyjnych, jak i wszystkich majątkowych np. powódź, pożar, utrata specjalistycznego sprzętu itd.

2. Jakiego rodzaju dokumenty związane z wypadkiem należy skompletować?

 • niezbędne będzie ksero dowodu tożsamości klienta,
 • wewnętrzne dokumenty, które dostanie klient od agenta firmy EuCO,
 • specjalistyczna dokumentacja, potwierdzająca zakres poniesionych szkód i kosztów np. zdjęcia związane z wypadkiem, opinia rzeczoznawcy, kosztorysy, , różnego rodzaju rachunki, oświadczenia, decyzja o wypłacie z OC i wszystkie dokumenty związane z zaistniałym zdarzeniem – im więcej tym lepiej.

3. W świetle prawa jaki jest okres przedawnienia się szkód rzeczowych?

Przedawnienie w sprawach wynosi zawsze 3 lata od daty powzięcia informacji o zdarzeniu, czyli niemal zawsze od daty samego zdarzenia jakim jest wypadek komunikacyjny.

4. Jak jest w praktyce z utraconą wartością rynkową naszego pojazdu?

Jeśli w kolizji nasz pojazd został uszkodzony, a w następstwie tego doszło do utraty jego wartości rynkowej, poszkodowany może wystąpić do firmy ubezpieczeniowej sprawcy szkody z roszczeniem z tego tytułu tzn. utraty wartości handlowej auta. Zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego, po stronie zobowiązanego występuje obowiązek pełnej rekompensaty szkody. Świadczy to o tym, że wartość odszkodowania zawierać musi zarówno koszt naprawy pojazdu, jak i kwotę odzwierciedlającą utraconą wartość handlową pojazdu. W każdym przypadku gdy poszkodowany domaga się wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej należy określić konkretną kwotę, która ma stanowić rekompensatę. Jest to niezwykle trudne dla samego poszkodowanego ponieważ w praktyce najczęściej stosuje się więc Instrukcję przygotowaną przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych Ekspertmot. Od dnia 12 lutego 2009 roku, Stowarzyszenie Ekspertmot wprowadziło nowe, bardziej korzystne dla poszkodowanych zasady określania rynkowego ubytku wartości pojazdów. W Instrukcji wprowadzono m.in. zapisy mówiące wprost, iż rynkowy ubytek wartości szacuje się dla pojazdów, utrzymanych w dobrym stanie technicznym, o okresie eksploatacji do sześciu lat. Zmiana treści Instrukcji została wprowadzona m.in. w związku z wystąpieniem Rzecznika Ubezpieczonych z czerwca 2008 r. do Stowarzyszenia, w którym to Rzecznik Ubezpieczonych wskazał na kilka istotnych problemów ograniczających prawo poszkodowanych do otrzymania odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu po wypadku. Między innymi roszczenie tytułem utraconej wartości handlowej pojazdu jest przedmiotem starań Europejskiego Centrum Odszkodowań ze strony firmy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia.

5. Jak długo trwa likwidacja szkody rzeczowej?

Podobnie jak w przypadku szkód osobowych nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na temat przewidywanego czasu prowadzenia sprawy. Podejmowane przez nas działania mają na celu jak najszybsze uzyskanie należnego poszkodowanym odszkodowania, jednakże składanie jakichkolwiek obietnic w zakresie terminu ostatecznego zakończenia sprawy nie będzie wiarygodne i nikt takiego czasu nie może przewidzieć – wszystko jest uzależnione od dokumentacji, jaką przedstawi poszkodowany. W każdym przypadku jednak należy brać pod uwagę fakt, iż może zaistnieć konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku decyzji odmownej wydanej przez firmę ubezpieczeniową.

 

 

zgłoś wypadek EuCO