BŁĄD LEKARSKI LUB ZANIEDBANIE MEDYCZNE W SZPITALU LUB KLINICE

Pamiętajmy że podpisanie zgody na operację zawsze oznacza to iż pacjent jest tego świadomy i decyduje się na proces leczenia mając poczucie zaistniałego z tą operacją ryzyka, które czego ma wysoki stopień i operacja może skończyć się dobrze tak jak byśmy tego nie chcieli. Podpisywana zgoda na zabieg lub operację przedstawia często informację o całkowitym przebiegu procesu leczenia i ewentualnych przeciwwskazaniach jakie mogą mieć miejsce. Omawiana przez nas świadomość zaistniałego ryzyka nie tyczy się jednak błędów lekarskich w leczeniu, zakażeniach bądź też zaniedbań przez personel lub samego lekarza prowadzącego takową operację na pacjencie. W tego typu przypadkach placówka jaką jest szpital nie może uciec ani uchronić się od odpowiedzialności jaką bierze na siebie przy zabiegach z udziałem człowieka. Często skutkiem takiego błędu medycznego lub błędu lekarskiego może być zaistniała konieczność leczenia się resztę życia lub kalectwo bądź też nawet w skrajnych przypadkach śmierć pacjenta spowodowana owym błędem w medycynie lub zaniedbaniach z nią związanych. Nigdy nie ma dolnej granicy wartości odszkodowania i zdarza się, że szpital za błąd lekarza oferuje w dzisiejszych czasach średnio od 500 złotych do najwyżej 3000 zł za śmierć bliskiej osoby lub poważny uszczerbek na zdrowiu, co nie powinno mieć miejsca ponieważ pacjent udający na operację ma nadzieję że nie będzie miało miejsca tego typu zdarzenie, a kwoty odszkodowań są często zaniżane od kilku do kilkudziesięciu razy na jednego pacjenta.

błąd medyczny EuCO

Placówki medyczne jakimi są szpitale dbające, które powinny dbać tak samo o udany przebieg operacji jak i bezpieczeństwo pacjenta działają świadomie w ten sposób uciekając się od odpowiedzialności z minimalizacją kosztów odszkodowawczych. Często zdarza się że ludzie są świadomi zaniżonej kwoty odszkodowania i odrzucają tak niskie sumy odszkodowań kierując tego typu sprawę do sądu, a w nim sprawy trwają bardzo długo i zdarza się że ciągną się latami gdzie finalnie płaci zakład ubezpieczeń za wyrządzone szkody na człowieku. Należy zauważyć fakt że nie wszyscy są tego świadomi i nie wszyscy mają wiedzę na ten temat oraz środki finansowe na postępowanie sądowe i często rezygnują z tego typu walkami dostając odszkodowanie, które nawet nie wystarcza na część kosztów leczenia i powrotu do zdrowia już nie mówiąc o innych stratach jakimi są nerwy i stracony czas, a także niepewność swojej kondycji zdrowotnej po licznych zabiegach przywracających do formy pacjenta z przed operacji. Ciekawą i smutną informacją jest to że Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego opracował dane, z których jasno wynika, że każdego roku z powodu błędów medycznych umiera w naszym kraju aż od 7 do 23 tysięcy osób co jest liczbą niewyobrażalnie dużo i na pewno nikt nie chciałby znaleźć się w tym gronie poszkodowanych osób. Cały czas rośnie świadomość społeczeństwa do przysługującego prawa związanego z roszczeniem odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki błędów medyczny spowodowanych błędami lekarskimi i zaczyna być tendencja do coraz wyższych odszkodowań przyznawanych przez sądy motywując do działania pacjentów o swoje prawa i odszkodowania związane z tego typu błędami lekarskimi. Sprawy związane z błędami często wymagają dużej wiedzy prawnej i walka często bywa trudna, ale należy ją zawsze podejmować. Na naszej stronie dajemy możliwość zgłoszenia tego typu sprawy w nasze ręce tak aby zająć się tego typu incydentem w najlepszy z możliwych sposób, dlatego jeśli Ty, Twoja rodzina lub znajoma Tobie osoba cierpi na skutek błędu medycznego zapaszmy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową lub telefonicznie ponieważ warto podjąć tego typu walkę o należne nam pieniądze za wyrządzone krzywdy, które pomogą w dalszym trudniejszym życiu, jeśli tylko operacja z zaistniałym błędem medycznym nie została dokonana dawniej niż 3 lata temu i tego typu czyn nie został przedawniony.

 

zgłoś wypadek EuCO